Trendrapportage Acute Zorgregio Oost 2016-2019

In opdracht van het bestuurlijk Regionaal Overleg Acute Zorgketen van Acute Zorgregio Oost onderzoekt AZO trends in de vraag naar acute zorg in de regio bij Huisartsenposten, Spoedeisende Hulpafdelingen, Eerste Harthulpen en Regionale Ambulance Voorzieningen in 2016-2019. Daarnaast is een toekomstverkenning uitgevoerd op basis van de huidige zorgvraag in Acute Zorgregio Oost en prognoses over bevolkingsgroei en -krimp specifiek voor dezelfde regio.