Safe End

Onderzoek naar risicotaxatie en besluitvorming bij patienten met onwelwording en tijdelijk bewustzijnsverlies in de ambulancezorg. Doel is handvatten ontwikkelen voor risicotaxatie en besluitvorming + pilot implementatie