Ouderen in de acute zorgketen

Inzicht verkrijgen in de verschillen in acute zorg tussen oudere (≥ 65 jaar) en jongere patiënten (20-64 jaar).

De acute-zorgketen behelst de huisartsenpost, regionale ambulancevoorziening, ggz-crisisdienst, Spoedeisende Hulp en Eerste Harthulp.