Naloxon studie

Deze studie onderzoekt multicenter op retrospectieve wijze in patiëntendossiers of er een trend is in het gebruik/toedienen van naloxon onder SEH-patiënten in de jaren 2010-2020. Er wordt tevens gekeken naar mortaliteit in deze patiëntengroep