Multitraumazorg in Acute Zorgregio Oost

Om de multitraumazorg in Acute Zorgregio Oost verder te optimaliseren is inzicht verkregen in (de zorg voor) multitraumapatiënten die in de vijf level 2 of 3 ziekenhuizen in de regio zijn gepresenteerd. Hiervoor hebben de ziekenhuizen, ambulancediensten en MMT samen met AZO een  kwaliteitsonderzoek uitgevoerd met de volgende onderzoeksvragen:

  1. Voor welk van deze patiënten lijkt achteraf het traumacentrum de juiste plek voor primaire presentatie?
  2. In hoeverre ontvingen deze patiënten de juiste zorg bij opvang in het ziekenhuis?

Voor dit retrospectief dossieronderzoek zijn alle multitraumapatiënten geïncludeerd die primair gepresenteerd zijn in de level 2/3 ziekenhuizen (Database LTR 2019). Een onderzoekspanel van twee vaste traumachirurgen en roulerend de traumachirurg uit het betreffende ziekenhuis hebben de eerste opvang in het ziekenhuis beoordeeld op basis van LTR-gegevens en informatie uit het ziekenhuisdossier. In één gezamenlijke bijeenkomst hebben drie medisch adviseurs ambulancezorg, een MMT-arts en de twee vaste traumachirurgen de prehospitale triage beoordeeld van de MTPL2/3 die met een ambulance zijn vervoerd. Hiervoor gebruikten zij het ritformulier. De onderzoeksresultaten zijn op te vragen bij Anneke Bloemhoff, onderzoeker bij AZO.