EMCARON studie

Het betreft een multicenter onderzoek naar de prevalentie van opiaatgebruik en opiaatverslaving onder SEH-patiënten. Tevens is er follow-up gedaan bij SEH-patiënten die met een opiaatrecept naar huis gingen.