Direct or Subacute Coronary angiography in out-of-hospital cardiac arrest (DISCO studie)

De DISCO is een studie naar het effect van spoedcoronairangiografie versus geen spoedcoronairangiografie op de overleving van post-reanimatie patiënten zonder ST elevatie.

Het is een internationale studie. De opdrachtgever is Uppsala University, Zweden.

Meer informatie over het onderzoek is te lezen op: Discotrial.com.