De ontwikkeling van een algoritme voor triage op de huisartsenpost