Analyse herconsulten na een mobiel zorgconsult door de ambulance

Alle herconsulten die plaatsvinden binnen 72uur na een mobiel zorgconsult door een ambulance in de regio Gelderland-Midden in het jaar 2022 worden geanalyseerd. Doel is om inzicht te krijgen in de mate van relatie tussen het initiële mobiele zorgconsult en het daaropvolgende herconsult.