Overzicht onderzoeken

Pre-hospital Active and Passive warming in Trauma (PAPT-Study)

Thema:
Traumazorg
Sector:
Mobiel Medisch Team
Type onderzoek:
Multicenter prospectief onderzoek
Contactpersoon:
E. Tan
Onderzoekers:
A. Humphries, E. Tan, H. McLellan, D. Stuhlmiller
Onderzoekpartners:
Mount Royal University
Looptijd:
Start 2024
Laatste actualisatie:
-

Analyse herconsulten na een mobiel zorgconsult door de ambulance

Thema:
Veiligheid van zorg, Professioneel handelen
Sector:
Ambulancezorg
Type onderzoek:
Retrospectief dossieronderzoek
Contactpersoon:
Onderzoekers:
RAV Gelderland Midden
Looptijd:
06/2023 – 12-2023
Laatste actualisatie:
31 oktober 2023

A shocking injury: A clinical review of lightning injuries highlighting pitfalls and a treatment protocol

Thema:
Traumazorg
Sector:
Ambulancezorg, Mobiel Medisch Team, Spoedeisende hulp
Type onderzoek:
Clinical review
Contactpersoon:
E. Tan
Onderzoekers:
E. Tan, R. van Ruler, T. Eikendal, F. Kooij
Onderzoekpartners:
Radboudumc, AmsterdamUMC
Laatste actualisatie:
10 augustus 2022

Kwetsbaarheid van ouderen op de huisartsenpost.

Thema:
Ouderen
Sector:
Huisartsenzorg, Spoedeisende hulp
Type onderzoek:
Sec. multilevel analyse data TOPICS-MDS
Contactpersoon:
Onderzoekers:
A. Bloemhoff, S. Berben
Onderzoekpartners:
HAP Gelderse Vallei, IQ Health Care, AZO, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Radboudumc afdeling SEH
Laatste actualisatie:
31 oktober 2023

Root-causes for preventable emergency admissions of older patients. A multi-center qualitative study on patient, caregiver and care provider perspectives

Thema:
Patientenstroom, Organisatie van de acute zorg
Sector:
Spoedeisende hulp
Type onderzoek:
Kwalitatief, Mixed Methods
Contactpersoon:
S. van den Broek
Onderzoekers:
S. van den Broek, Y. Schoon, D. Barten, G. Hesselink, O. Sir
Onderzoekpartners:
Viecuri, CWZ, Radboudumc
Looptijd:
februari - mei 2022
Laatste actualisatie:
29 juli 2022

Effectiveness of health care professionals providing transitional care in the emergency department on clinical, process and service use outcomes: A systematic review

Thema:
Patientenstroom, Organisatie van de acute zorg
Sector:
Spoedeisende hulp
Type onderzoek:
Systematic review
Contactpersoon:
S. van den Broek
Onderzoekers:
S. van den Broek, Y. Schoon, G. Hesselink
Onderzoekpartners:
CWZ, Radboudumc
Looptijd:
februari 2021 - april 2022
Laatste actualisatie:
29 juli 2022

Multitraumazorg in Acute Zorgregio Oost

Thema:
Triage, Organisatie van de acute zorg, Traumazorg
Sector:
ROAZ, Ambulancezorg, Mobiel Medisch Team, Ziekenhuizen
Publicatie:
Het rapport is op te vragen bij AZO
Contactpersoon:
Onderzoekers:
A. Bloemhoff
Onderzoekpartners:
Witte Kruis Noord- en Oost-Gelderland, VRGZ, Ziekenhuis Rivierenland Tiel, Slingeland Ziekenhuis, CWZ, Radboudumc, ROAZ Acute Zorgregio Oost, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate, VGGM
Looptijd:
2020-2021
Laatste actualisatie:
29 juli 2022

The quality of pre-announcement communication and the accuracy of estimated arrival time in critically ill patients, a prospective observational study

Thema:
Organisatie van de acute zorg
Sector:
Ambulancezorg, Mobiel Medisch Team, Huisartsenzorg, Spoedeisende hulp, Ziekenhuizen
Type onderzoek:
Prospectief, Observationeel
Contactpersoon:
E. Tan
Onderzoekers:
E. Tan, M. Maris
Onderzoekpartners:
S. Berben, P. van Grunsven
Laatste actualisatie:
11 april 2022

CELEBRATE-studie

Thema:
Cardiologie
Sector:
Ambulancezorg, Spoedeisende hulp
Contactpersoon:
M. el Yattioui
Onderzoekers:
R. Pisters, M. el Yattioui
Onderzoekpartners:
The Netherlands
Looptijd:
Januari 2022 - heden
Laatste actualisatie:
23 maart 2022

Continue monitoring van patienten in en na ontslag van de AOA

Thema:
Informatie-uitwisseling
Sector:
Spoedeisende hulp, Acute Opname Afdeling
Type onderzoek:
Randomised clinical trial
Contactpersoon:
C.J.M. Doggen
Onderzoekers:
C.J.M. Doggen, S. Garssen, N. Kant, G. Mauritz, M. Koning, F. Bosch
Onderzoekpartners:
Universiteit Twente, Rijnstate
Laatste actualisatie:
23 maart 2022

FILTER onderzoeken